Jan Löverink stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter

16 oktober 2014 12:30


Afgelopen bestuursvergadering is het punt van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op 27 november, aan de orde geweest.

In deze bestuursvergadering heeft onze voorzitter Jan Löverink aangegeven dat hij volgens het rooster, aftredend is.

Hij heeft tevens te kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt.

Wel heeft hij aangegeven dat hij graag onze vereniging en bestuur wil blijven (onder)steunen in bepaalde processen en taken. Hierbij moet ondermeer worden gedacht aan het project privatisering onderhoud sportvelden en het bijwonen van vergaderingen van de KNVB.

De overige leden van het bestuur respecteren Jans beslissing.

Tevens hebben ze te kennen gegeven dat ze graag gebruik willen blijven maken van Jans kennis en van zijn bestuurlijke en sportgerelateerde contacten.

In die zelfde vergadering heeft Frans te Pas te kennen gegeven dat hij zich kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap. De overige leden van het bestuur steunen zijn kandidatuur.

Er is dan ook besloten om in de agenda van de Algemene Ledenvergadering te vermelden dat het bestuur Frans te Pas voordraagt als kandidaat voor het voorzitterschap.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!