Terugkoppeling ALV donderdag 21 november 2019

22 november 2019 9:30


Lees verder

Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering donderdag 21 november 2019

In de Algemene leden vergadering (ALV) zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Belangrijke mededelingen/besluiten die zijn genomen: Frans te Pas is benoemd tot erelid, Ben ten Broek is gekozen tot voorzitter, het boekjaar 2018-2019 is met een positief saldo afgesloten en de begroting voor het huidige seizoen is sluitend. In de begroting zijn gelden gereserveerd voor het opknappen van de kleedkamers. Tijdens de vergadering verkondigde John Jansen namens de Vriendenkring dat zij aan dit project € 5000 zullen bijdragen.

Algemeen Jaarverslag en Financieel Jaarverslag

De agendapunten Algemeen Jaarverslag 2018-2019, Financieel Jaarverslag 2018-2019 en Begroting 2019-2020 werden in een redelijk vlot tempo behandeld. Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd het Algemeen Jaarverslag gepresenteerd. De penningmeester gaf een toelichting op het Financieel Jaarverslag. Samengevat kan worden vermeld dat het boekjaar 2018-2019 met een positief saldo is afgesloten. De begroting voor seizoen 2019-2020 is sluitend. Daarbij is rekening gehouden met de kosten voor de renovatie van de kleedkamers, verspreid over 3 jaren.

Ten overstaande van de leden heeft John Jansen namens De Vriendenkring aangekondigd dat De Vriendenkring aan dit project een bijdrage wil verstrekken van € 5000,-. Deze geste werd met hartelijk applaus door de leden en het bestuur ontvangen.

Bestuursverkiezing

Tijdens het agendapunt bestuursverkiezing zijn Marco Gebbinck (in de functie van penningmeester) en Roy Bongers herkozen.  Verder werd officieel afscheid genomen van de aftredende bestuursleden Frans te Pas en Marc Sollman. Alvorens dit punt werd behandeld werd Frans te Pas officieel benoemd als erelid (apart bericht hierover: lees hier). Door de ALV werd ook positief beslist op de voordracht van Ben te Broek als voorzitter van Ulftse Boys (lees hier meer).

Overige onderwerpen

Na het agendapunt bestuursverkiezing werden nog enkele (bestuurlijke) onderwerpen belicht, waarbij met name aandacht is gevraagd voor de invulling van vrijwilligerstaken bij enkele commissies die onder druk staan, zoals Horeca en Beheer en onderhoud.

Na deze punten volgde de rondvraag, waar enkele leden gebruik van hebben gemaakt. Jan Fisher richtte namens het kantinepersoneel zich tot de ALV en deed nogmaals een beroep op de leden om eens te komen “proeven” hoe leuk en goed het is om vanachter de bar of keuken te werken. Een suggestie die daarbij vanuit de ALV is gedaan is om bij de uitwerking van bepaalde werkzaamheden, zoals de renovatie van de kleedkamers of kantinedienst, met een roulatieschema te werken over de verschillende seniorenteams. Een dergelijk roulatieschema heeft ook heel goed gewerkt tijdens de zomerklus ten behoeve van het sproeien van de velden.

Onder dankzegging aan de aanwezige leden, sloot voorzitter Ben te Broek de vergadering rond de klok van 22.30 uur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!