Contributie 2021

15 december 2020 20:45


Lees verder

In de bestuursvergadering van 2 november 2020 is het besluit genomen om de contributies niet te verhogen voor het jaar 2021. In een eerdere ALV hebben de leden ooit ermee ingestemd dat de contributie met ingang van 1 januari van een nieuw jaar, telkens wordt verhoogd met een bepaald percentage (indexering). Voor het jaar 2021 wordt afgezien van het toepassen van deze indexering.

Dit besluit is ingegeven door de situatie dat we als gevolg van de aangescherpte richtlijnen van het kabinet in het kader van de bestrijding van COVID19, het complex niet optimaal hebben en zullen kunnen gebruiken. Als bestuur hebben we afgelopen maanden met plezier alle trainingsmogelijkheden georganiseerd voor de jeugd die konden worden doorgevoerd en ook voor senioren stond deze mogelijkheid open. We zullen in 2021 deze optie blijven faciliteren, zolang het kabinet deze mogelijkheid toelaat.

Het achterwege laten van de gebruikelijke contributieverhoging is in financiële zin te verantwoorden. Onze vereniging is thans financieel gezond. Door de verscherpte maatregelen van het kabinet komen echter weer onrustige tijden aan, voor ieder van ons. Het is te voorzien dat door de lagere opbrengst vanuit de kantine, het seizoen 2020-2021 minder rooskleurig uit zal vallen. Het feit dat de kosten voor wedstrijden ook lager zullen zijn, maakt dat die pijn enigszins wordt verzacht.

Desalniettemin moeten we vaststellen dat onze vereniging in financiële zin overeind blijft staan door de contributies van onze leden, bijdragen van onze sponsoren en de jaarlijkse subsidie van de gemeente. We hopen en vertrouwen er op dat we ook in 2021 op de betrokkenheid van jullie allen kunnen blijven rekenen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!