Terugblik op het afgelopen jaar

24 december 2021 10:30


Voorzitter Linda Migchelbrink blikt terug op het afgelopen jaar. Lees verder.

Beste sportvrienden,

Het jaar 2021 loopt bijna ten einde. Wederom is het – door de corona-beperkingen - een bewogen jaar geweest. Maar ook een jaar waar veel mensen die onze mooie club een warm hart toedragen, zich weer ten volle hebben ingezet. Een inzet die er toe leidde dat in de perioden waar het kon en mocht - onze (jeugd)leden met veel plezier hebben kunnen trainen en voetballen en bezoekers met zorg konden worden ontvangen. Commissieleden, trainers, leiders en vele vrijwilligers zoals de onderhoudsploeg en horecagroep: ieder had daarin haar of zijn specifieke bijdrage en namens het bestuur wil ik jullie hiervoor hartelijk danken.

Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen lag de focus op hervatten van trainingen en het spelen van wedstrijden. Bij de jeugdteams, die veel wedstrijden uit de najaarscompetitie hebben kunnen afwerken, zijn mooie resultaten behaald: diverse teams staan hoog in de ranglijst en MO15-1 heeft zelfs het kampioenschap mogen vieren. In het afgelopen jaar hebben we kunnen ervaren dat de samenwerking met de buurtverenigingen op gebied van jeugdvoetbal positief uitpakt. Deze samenwerking heeft er mede voor gezorgd dat we jeugdspelers in de lockdown periode, onderlinge wedstrijden konden spelen. Voetbalspel is niet alleen belangrijk voor hun fysieke en technische ontwikkeling maar ook voor het gevoel van loyaliteit en binding met teammaatjes en club.

Voor de seniorenteams is het sportieve beeld anders: de competities van 2020/2021 zijn niet meer hervat en voor dit seizoen zijn ze stilgelegd. Onze complimenten aan alle die in de afgelopen maanden met de nodige creativiteit en enthousiasme ervoor hebben gezorgd dat onderling, ook in kleine groepen, met plezier en sportieve mindset, actief waren op ’t Oerseveld.

Die betrokkenheid en loyaliteit met onze vereniging zien we ook bij onze leden en sponsoren. Alle leden hebben hun contributies afgedragen, evenals onze trouwe sponsoren. Waarvoor allemaal bedankt want we weten vanuit ervaringen bij andere verenigingen dat dit niet zonder meer een vanzelfsprekendheid is.

De loyaliteit die mensen voor onze vereniging hebben blijkt ook de mooie bedragen die we hebben binnengehaald via de verkoop van loten in het kader van de Grote Club actie maar ook door de 5e plek in de Rabobank Clubsupport. Aan deze actie deden 535 verenigingen mee en dan is het prachtig dat net als voorgaande jaren veel mensen hun stem hebben uitgebracht op onze club.   

De betrokkenheid met de vereniging en de toekomst ervan, hebben we ook ervaren in de inzet die de werkgroepleden hebben getoond bij het uitwerken van hun opdracht in het kader van het Verkenningsonderzoek Verdergaande Samenwerking. In een aparte nieuwsbrief geven we meer informatie over het gevolgde traject tot nu toe en het proces voor het komende jaar.

De Algemene ledenvergadering voor het seizoen 2020-2021 hebben we moeten uitstellen als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. We verwachten deze in maart 2022 te kunnen houden. De kascommissie heeft wel haar taak uitgevoerd. Het seizoen 2020-2021 is afgesloten met een goed positief resultaat ondanks de vele uitdagingen door Covid-19. De kascommissie heeft in december 2021 dit resultaat en het vermogen van onze vereniging akkoord bevonden.

Als vereniging hebben we de uitgaven zoveel mogelijk omlaag gebracht en zijn met name wedstrijdkosten fors lager. Door het wegvallen van kantine-inkomsten en het doorgaan van alle trainingsmogelijkheden hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van aanvullende steun door de landelijke overheid. Als bestuur hebben we besloten om de contributies, zoals vastgesteld op 1 januari 2020, niet aan te passen per 1 januari 2022.

Zoals ik al aangaf: het jaar 2021 loopt bijna ten einde. Kerst, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag zijn momenten van gezelligheid en warmte. Met de overige bestuursleden hoop ik van harte dat iedereen samen met familie en vrienden, fijne feestdagen zal hebben en een goede ‘roetsj’ naar 2022 gaat maken. Een jaar waarin we elkaar hopelijk snel weer mogen ontmoeten, fijn kunnen voetballen en aan het einde van het seizoen een geweldig feest kunnen vieren, in verband met ons 70 jarig bestaan als vereniging.

Namens het Bestuur,

Linda Migchelbrink

Voorzitter

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!