Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering

29 november 2015 0:00


Donderdagavond 26 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Voor de pauze werden de “statutaire” onderwerpen afgehandeld. Het algemeen jaarverslag, het financieel verslag en de begroting werden kort toegelicht door het bestuur. Op advies van de kascommissie werd door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid,

De bestuursverkiezing verliep soepel en Linda Migchelbrink (secretaris) en Wilbert Haverdil (Beheer en onderhoud) werden herkozen.

Na de pauze volgde een boeiende uitleg van Elbert Raben namens de sponsorcommissie. Hij legde uit hoe de sponsorcommissie werkt en welke mooie resultaten zijn behaald. Maar nog belangrijker was zijn boodschap dat de sponsorcommissie ook afhankelijk is van de signalen over potentiele sponsorkandidaten die de leden aan hen doorgeven. Of zoals Elbert het verwoordde: “Om in voetbaltermen te blijven: jullie geven de bal voor en wij proberen die dan in te koppen!”.

  

Na de uitleg van Elbert gaf voorzitter Frans te Pas nog enkele mededelingen door. Er waren geen rondvragen zodat de vergadering nog voor 22.30 uur kon worden afgesloten.

In het kort zijn waren de belangrijkste punten/mededelingen:

  • Voor 2016 is er geen sprake van een extra contributieverhoging, behoudens de gebruikelijke inflatiecorrectie.
  • In verband met de accijns op suikerhoudende (fris)drank zal per 1 januari 2016 de prijzen van frisdrank en wijn worden verhoogd.
  • Er is een wens/noodzaak om toiletgroep te verbouwen; hiervoor zal eerst extra geld moeten worden gegeneerd via acties, die op korte termijn zullen worden gehouden.
  • Ulftse Boys is betrokken bij het overleg met schoolbestuur en gemeente om te komen tot afspraken over het over-en-weer kunnen gebruiken van elkaars faciliteiten (sportvelden, kleedkamers en sporthal). De school wordt in de zomer van 2016 in gebruik genomen. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!