Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

April 2021

logos2.png

Nieuwsbrief nr.1 d.d. 21 april 2021 

Verkenning verdergaande samenwerking


In deze nieuwsbrief staat in het kort de informatie die de besturen van Ulftse Boys en SDOUC op 20 april jl. elk afzonderlijk via een digitale bijeenkomst hebben gegeven over het uitvoeren van een onderzoek. Het betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande samenwerking tussen Ulftse Boys en SDOUC in een structurelere vorm en verdergaand dan alleen de jeugdafdeling, uit te voeren. 

Waarom deze nieuwsbrief? 

We vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij Ulftse Boys en/of SDOUC weet dat een verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen wordt opgestart. Wij hebben helaas niet iedereen kunnen inlichten tijdens de digitale bijeenkomst op 20 april jl. Via deze nieuwsbrief kunnen wij 
alsnog alle geïnteresseerden bereiken.

Wat staat in deze nieuwsbrief? 

We gaan in op de aanleiding van dit verkenningsonderzoek, hoe we dit verkenningsonderzoek gaan uitzetten, welke tijdsperiode dit onderzoek in beslag neemt en wat we met de resultaten gaan doen. 
 
AANLEIDING 

Ulftse Boys en SDOUC hebben te maken met enkele uitdagingen waardoor beide besturen het noodzakelijk vinden dat zij het initiatief nemen tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid om het voetbalaanbod op één eigen zelfstandig complex te laten plaatsvinden. Die uitdagingen hebben onder meer te maken het kunnen formeren van teams, het invullen van vrijwilligersfuncties, het uitvoeren van het dagelijkse beheer van het complex alsmede de investeringen ten behoeve van het complex op langere termijn. 

OPDRACHT 

De opdracht van het verkenningsonderzoek luidt als volgt: 

Onderzoek de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen de voetbalverenigingen Ulftse Boys en SDOUC, waarbij het doel van de samenwerking moet zijn: Het realiseren van een aansprekend voetbalaanbod voor diverse categorieën spelers/speelsters met een keuze tussen prestatief en recreatief voetbal op een daarbij 
passende sportaccommodatie (die onder eigen beheer valt) voor nu en de lange termijn, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden dat ook andere instellingen, verenigingen en particuliere organisaties mede gebruik kunnen maken van deze accommodatie.

PROCES 

De besturen van SDOUC en Ulftse Boys hebben een stuurgroep samengesteld en deze 
opdracht gegeven dit verkennings-onderzoek uit te voeren. De stuurgroep bestaat uit 3 leden van Ulftse Boys en 3 leden van SDOUC alsmede een externe adviseur met KNVB achtergrond. 

De onderzoeksvragen worden onder regie van de stuurgroep uitgezet bij acht werkgroepen, elk met een eigen thema. De werkgroepen stellen hun deelrapport op en rapporteren de uitkomsten en bijbehorend advies over hun thema aan de stuurgroep. De stuurgroep bundelt de deelrapporten en brengt op basis daarvan één gezamenlijk advies uit aan de beide besturen. De besturen nemen een standpunt in en leggen dit standpunt met een uitleg van vervolgacties, ter instemming voor aan de leden in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Streefdatum voor deze vergadering is eind december 2021/begin januari 2022. 

Onderzoek de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen de  voetbalverenigingen Ulftse Boys en SDOUC, waarbij het doel van de samenwerking moet zijn: Het realiseren van een aansprekend voetbalaanbod voor diverse categorieën spelers/speelsters met een keuze tussen prestatief en recreatief voetbal op een daarbij 
passende sportaccommodatie (die onder eigen beheer valt) voor nu en de lange termijn, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden dat ook andere instellingen, verenigingen en particuliere organisaties mede gebruik kunnen maken van deze accommodatie. 

STUURGROEP 

De leden van de stuurgroep zijn Frans Stieber (voorzitter Stuurgroep), Jurgen Overbeek en Roy van Aalst van SDOUC en Linda Migchelbrink, Marco Gebbinck en Roy Bongers van Ulftse Boys alsmede Pascal Kamperman als externe adviseur. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verkenningsonderzoek en het opstellen van het 
advies aan het bestuur over de mogelijkheden van verdergaande samenwerking. De stuurgroep informeert periodiek de besturen over de voortgang van het verkenningsonderzoek. 

WERKGROEPEN 

Er zijn acht thema’s die via een werkgroep worden verkend: 

De leden van de werkgroep bestaan uit leden/vrijwilligers van Ulftse Boys en SDOUC waarbij ook de mogelijkheid bestaat dat een externe (deskundige) aan de werkgroep deelneemt. 

TIJDSPAD 

De werkgroepen worden op korte termijn samengesteld. In de komende maanden gaan de 
werkgroepen aan de slag. Medio november dient het deelresultaat aan de stuurgroep te zijn 
opgeleverd. De stuurgroep adviseert eind november beide besturen over alle deelresultaten met een eindadvies. Naar verwachting wordt rond de jaarwisseling de resultaten en een voorstel over vervolgstappen in een vergadering aan de leden voorgelegd 

CONTACT EN INFORMATIE 

De informatie die tijdens de presentatie op 20 april jl. is getoond, is ook te zien via de website van beide verenigingen. Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben of je belangstelling kenbaar maken om deel te nemen c.q. betrokken te worden bij dit onderzoek, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC. 

Voetbaltechnische zaken Financiën en facilitaire zaken 
Accommodatie Kantine 
Sponsoring Organisatie en juridisch 
PR en communicatie Cultuur en vrijwilligers

ULFTSE BOYS 

Linda Migchelbrink 06-23620567 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526 
Roy Bongers 06-22765513 
 
SDOUC

Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676 
Roy van Aalst 

Externe adviseur: Pascal Kamperman   [email protected]  

 

1200px-PDF_file_icon.svg.png

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!