Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

December 2021

logos2.png
Nieuwsbrief nr.4 d.d. 30 december 2021 

Verkenning verdergaande samenwerking

De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen.

Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.
 
Onderwerpen nieuwsbrief 4 

In deze nieuwsbrief stippen we werkzaamheden van de werkgroepen aan. Tevens lichten we toe welke opdracht het adviesbureau die we hebben ingeschakeld, heeft meegekregen. Ook geven we een doorkijk naar de processtappen die we in de komende maanden willen zetten in het kader van dit verkenningsonderzoek. 


Opdracht Verkenningsonderzoek

De voetbalverenigingen Ulftse Boys en SDOUC zijn in het voorjaar 2021 een verkenningsonderzoek gestart.
Hiervoor is een stuurgroep ingesteld.
Kort samengevat luidt de opdracht die aan de stuurgroep is meegegeven als volgt:

Onderzoek de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen Ulftse Boys en SDOUC met als doel om in Ulft een aansprekend voetbalaanbod voor jeugd en senioren te realiseren voor nu en de langere termijn.
 
Werkgroepen 

In juni zijn de werkgroepen aan de slag gegaan met een bepaald thema dat speelt bij dit verkenningsonderzoek.
Elke werkgroep wordt bezet door leden van beide verenigingen.Begin november hebben diverse werkgroepen hun tussenresultaten aan de stuurgroep gepresenteerd. De definitieve rapportages zijn conform afspraak aan de stuurgroep overhandigd. Zonder op de inhoud in te gaan, kan worden gesteld dat de rapportages laten zien dat de werkgroepen constructief en inhoudelijk een goede uitwerking aan de opdracht hebben gegeven. De rapportages vormen een mooie basis voor de vervolgstappen die in het verdere traject moeten worden gezet. De stuurgroep wil bij deze de leden van de werkgroepen nogmaals bedanken voor hun inzet voor deze opdracht.

Leden_werkgroepen.jpg

Presentatie 

De stuurgroep heeft de rapportages in haar vergadering van december besproken. De volgende stap is dat in één rapport de bevindingen van alle acht werkgroepen worden samengevat. De stuurgroep zal, alvorens dit rapport aan de leden wordt gepresenteerd, de samenvatting eerst voorleggen aan de eigen besturen. Na accordering door het eigen bestuur wordt de samenvatting besproken met de werkgroepen. Het is immers van belang dat de werkgroepen hun bevindingen herkennen in die samenvatting. De stuurgroep wil de bijeenkomsten met de werkgroepen in de maand februari laten plaatsvinden. De definitieve datum volgt nog. De insteek is dat we 10 maart 2022, via een algemene ledenvergadering de leden willen informeren over de uitkomsten van het verkenningsonderzoek. Er zal echter nog geen terugkoppeling kunnen worden gegeven over het onderwerp “locatie”. Het rapport over mogelijke locaties moet nog worden opgeleverd door een adviesbureau.
 
Externe ondersteuning 

De stuurgroep heeft aan een extern adviesbureau de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar potentiële locaties om een eventuele nieuwe vereniging te huisvesten. In dit onderzoek zullen in ieder geval de twee bestaande locaties worden beschouwd. Bij het uitvoeren van deze opdracht moet het adviesbureau rekening houden met het programma van eisen en wensen die vanuit de stuurgroep zijn geformuleerd. Het adviesbureau zal haar expertise inzetten om een omgevingsscan uit te voeren waarbij de fysieke en juridische elementen van een locatie worden beoordeeld. De bevindingen worden via een sterkte/zwakte analyse uitgewerkt zodat de verschillende beoordelingsaspecten op een objectieve wijze zijn te presenteren. 

Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt een projectgroep ingesteld. In die projectgroep, die door het adviesbureau wordt geïnitieerd, zijn Ulftse Boys en SDOUC vertegenwoordigd. 

TIJDSPAD 

Het is moeilijk een verdere inschatting te maken wanneer het adviesbureau de  eindrapportage van haar onderzoek kan opleveren. De corona-maatregelen maakt dat het beleggen van groepsafspraken aan beperkingen onderhevig is. Als het proces redelijk volgens planning kan verlopen, zal de eindrapportage rond juni 2022 gereed zijn.

CONTACT EN INFORMATIE 

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC. 

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]


COMMUNICATIE ALGEMEEN 

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven. 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!