Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Mei 2024

logos2.png
Nieuwsbrief nr. 13 d.d. 23 Mei 2024- Verkenning verdergaande samenwerking

De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen. Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.

Samenvatting Nieuwsbrief 13

De ledenraadpleging heeft op 11 en 12 mei plaatsgevonden. Een meerderheid van de leden heeft een stem uitgebracht. De uitkomst van de ledenraadpleging is dat, zowel bij Ulftse Boys als bij SDOUC, een ruime meerderheid van de leden het verder uitwerken van het voorstel tot fusie ondersteunt.
*
Op dinsdag 21 mei heeft een afvaardiging van de stuurgroep een overleg gehad met de gemeente. Tijdens het overleg heeft de wethouder sport medegedeeld dat het college het plan tot herinrichting van de IJsselweide in de voorjaarsnotitie vermeldt. Daarna volgde het teleurstellende bericht dat voor die plannen geen investeringsbudget wordt opgenomen.
*
De wethouder heeft aangegeven dat geen investeringsbudget is opgenomen omdat de Rijksoverheid forse bezuinigingen heeft aangekondigd. De gemeente heeft daardoor nauwelijks geld voor nieuwe plannen beschikbaar.
*
Er bestaat een kans dat de nieuwe regering voorstelt om de bezuinigingen te beperken of weg te nemen. De financiële ruimte van de gemeente wordt daardoor verbeterd.
*
Stuurgroep en gemeente hebben afgesproken regelmatig (maandelijks) te overleggen over de situatie en de kans dat het budget wel in 2025 en volgende jaren beschikbaar komt.
*
Conclusie is dat op dit moment onduidelijk is wanneer de herinrichting van de IJsselweide kan plaatsvinden. Beide verenigingen moeten zich nu buigen over de vraag welke gevolgen dit besluit heeft voor het fusieproces en de continuïteit van het sportaanbod.
*
De verenigingen gaan dan ook met de leden in overleg wat nodig is om op een verantwoorde wijze de periode van nu tot aan de herinrichting van het sportpark te overbruggen.
*

Ledenraadpleging

Op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei hebben de besturen van SDOUC en Ulftse Boys een ledenraadpleging georganiseerd. Alle leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen, waarbij de schetsen en een toelichting waren toegevoegd.

Bij de ledenraadpleging konden de leden zich uitspreken over de stelling: “Gelet op de schetsen van de nieuwe accommodatie en de verstrekte informatie steun ik het verder uitwerken van het voorstel over de fusie tussen Ulftse Boys en SDOUC”

De uitslag van de ledenraadpleging luidt als volgt:

Ulftse Boys
Opkomst: 59,7 %
Ja: 83 jeugdleden en 167 senioren
Nee: 6 jeugdleden en 57 senioren

Rekening houdend met de wegingsfactor (stem senioren telt dubbel) is de uitkomst:
Ja: 77,7 %
Nee:  22,3 %

SDOUC 
Opkomst: 62,7 %
Ja: 72 jeugdleden en 251 senioren
Nee: 2 jeugdleden en 5 senioren

Rekening houdend met de wegingsfactor (stem senioren telt dubbel) is de uitkomst:
Ja: 98 % 
Nee: 2 %

Uit de opkomstcijfers blijkt dat een meerderheid van de leden hun stem heeft uitgebracht. Daarvoor spreken beide besturen hun dank uit. Beide besturen zijn tevreden met de uitkomst dat een ruime meerderheid van de leden het voorstel voor het verder uitwerken van de fusie steunt en dat daarmee de vervolgstappen in gang kunnen worden gezet.

Overleg met gemeente op 21 mei jl.

De stuurgroep heeft op dinsdag 14 mei het resultaat van de ledenraadpleging bij de gemeente kenbaar gemaakt. Er is meteen daarna een overleg tussen de stuurgroep en de gemeente ingepland. Dit overleg heeft op dinsdag 21 mei plaatsgevonden.

De stuurgroep had verwacht dat de positieve uitkomst van de ledenraadpleging voor het college van B&W een stimulans zou zijn om de plannen voortvarend op te pakken. De afvaardiging van de stuurgroep werd echter zeer onaangenaam verrast met een teleurstellende boodschap. Wethouder Ankersmit liet weten dat het college het plan tot herinrichting van sportpark de IJsselweide wel in de voorjaarsnotitie opneemt, maar dat voor dit plan in komend jaar (en mogelijk de jaren daarna) geen investeringsbudget aan wordt gekoppeld. Dit bericht is voor beide verenigingen een enorme domper, mede gelet op het gehele proces dat is doorlopen en de inspanningen die zijn verricht.

De wethouder heeft toegelicht dat het Rijk vanaf 2026 enorme bezuinigingen aan de gemeente oplegt. Die bezuinigingen zijn zo fors dat het college heeft besloten geen investeringsbudget voor herinrichting van de IJsselweide op te nemen. Ook voor veel andere plannen is geen geld beschikbaar. Het is het onduidelijk of en zo ja, wanneer de middelen voor uitvoering van de noodzakelijke herinrichting van het sportpark beschikbaar komen.

Er bestaat een kans dat het nieuwe kabinet de voorgestelde bezuinigingen geheel of gedeeltelijk terugdraait. Mocht dat gebeuren, dan is het wellicht toch mogelijk om vanaf het jaar 2025 een investeringsbudget op te nemen. Sportpark de IJsselweide zou dan alsnog (gefaseerd) heringericht kunnen worden. Met de gemeente is afgesproken dat regelmatig met de stuurgroep wordt overlegd of de financiële situatie ten positieve is veranderd.

Als stuurgroep en besturen moeten we ons nu buigen over de vraag welke gevolgen dit besluit heeft voor het fusieproces en de continuïteit van het sportaanbod. De voorgenomen fusie is immers noodzakelijk om voor nu en de lange termijn een aansprekend voetbalaanbod voor diverse categorieën spelers/speelsters te kunnen bieden. Om dat te kunnen realiseren is een goed geoutilleerd, veilig, duurzaam en klimaatbestendig sportcomplex een vereiste.

Het besluit van het college om vooralsnog geen budget beschikbaar te stellen is een forse tegenvaller en een enorme teleurstelling. Als de bezuinigingen niet door het Rijk worden teruggedraaid dan ontstaat zeer waarschijnlijk een vertraging in het fusieproces. De  verenigingen gaan daarom met de leden in overleg wat nodig is om op een verantwoorde wijze de periode van nu tot aan de herinrichting van het sportpark te overbruggen.


CONTACT EN INFORMATIE

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC.

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
Jos Hollmann 06-57597436  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]


COMMUNICATIE ALGEMEEN

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!