Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Juni 2022

logos2.png
Nieuwsbrief nr. 5 d.d. 7 juni 2022
Verkenning verdergaande samenwerking

De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen.

Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.

Nieuwsbrief 5

De vorige nieuwsbrief is 31 december 2021 uitgebracht. We zijn inmiddels ruim 5 maanden verder. Bij de buitenwacht zou de indruk kunnen ontstaan dat er weinig voortgang in het proces zit, maar we kunnen melden dat de stuurgroep in die periode intensief betrokken is geweest bij de uitvoering van het locatieonderzoek.

In deze nieuwsbrief geven we de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken betreffende het locatieonderzoek weer.

Opdracht Verkenningsonderzoek

De voetbalverenigingen Ulftse Boys en SDOUC zijn in het voorjaar 2021 een verkenningsonderzoek gestart. Hiervoor is een stuurgroep ingesteld. Kort samengevat luidt de opdracht die aan de stuurgroep is meegegeven als volgt: Onderzoek de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen Ulftse Boys en SDOUC met als doel om in Ulft een aansprekend voetbalaanbod voor jeugd en senioren te realiseren voor nu en de langere termijn.

Locatieonderzoek

Opdracht voor het locatieonderzoek

Beide verenigingen (stuurgroep) zijn samen met de gemeente Oude IJsselstreek een onderzoek gestart met als doel een geschikte locatie te vinden waar een eventuele toekomstige fusievereniging gehuisvest kan worden. Voor de begeleiding en uitvoering van het locatieonderzoek is opdracht gegeven aan Adviesbureau Newae. Betreffend adviesbureau heeft kennis en ervaring met de ontwikkeling van sportaccommodaties. Naast Newae wordt gedurende het hele traject gebruik gemaakt van de expertise van Achterhoek in beweging.

Na de selectie van het adviesbureau en het verstrekken van de opdracht heeft op 24 januari 2022 het eerste overleg van de projectgroep (stuurgroep, ambtelijke ondersteuning gemeente, adviseur Achterhoek in beweging en Newae) plaatsgevonden. 
Vervolgens is er tweewekelijks een vervolgoverleg geweest.

Opzet onderzoek

Het onderzoek is opgedeeld in drie onderdelen:

▪ Behoefte- en capaciteitsonderzoek

Uit het onderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte en benodigde capaciteit van 
beide voetbalverenigingen en een eventuele fusievereniging zijn de eisen vastgesteld 
waaraan een eventuele locatie moet voldoen.

▪ Locatieonderzoek

In totaal zijn 9 locaties geselecteerd, die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen als 
nieuwe sportlocatie. Vervolgens zijn betreffende locaties beoordeeld op vastgestelde criteria.
Op basis van deze analyse is besloten om 4 locaties nader te onderzoeken en scenario’s te 
ontwikkelen.

▪ Scenariostudie

Voor de 4 locaties zijn de sterke punten en de zwakke punten beschreven. Tevens is voor 
elke locatie een schetsontwerp gemaakt.

Huidige stand van zaken

Medio mei heeft Newae een concept-rapportage opgeleverd. Vervolgens heeft de stuurgroep een eerste reactie naar Newae gestuurd. Ook ambtelijk is vanuit de gemeente een eerste reactie naar Newae gezonden. Het adviesbureau gaat deze reacties verwerken in een aangepaste conceptrapportage.De aangepaste concept-rapportage kan mogelijk binnen enkele weken binnen de projectgroep worden besproken. Aangezien ook het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd, ligt het voor de hand dat de nieuwe wethouder voor sportzaken bij het overleg zal aansluiten. 

TIJDPAD 

In nieuwsbrief 4 van december jl. is vermeld dat de eindrapportage rond juni 2022 gereed zal zijn. Gelet op de huidige stand van zaken is het denkbaar dat pas na de zomervakantie het eindrapport kan worden opgeleverd.
De presentatie aan de leden van beide verenigingen zal dan daarna plaatsvinden.
Op dat moment kan de gemeente, wellicht in oktober, het eindrapport aan de gemeenteraad 
aanbieden. 

CONTACT EN INFORMATIE

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC. 

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]


COMMUNICATIE ALGEMEEN 

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!