Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Juni 2023

logos2.png
Nieuwsbrief nr. 8 d.d. 30 juni 2023 - Verkenning verdergaande samenwerking

De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen. Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.

Samenvatting Nieuwsbrief 8

Locatieonderzoek:

De stuurgroep heeft Newae in april opdracht gegeven om een aangepaste tekening voor ’t Oerseveld te maken.
Genoemde locatie kwam immers als ‘second best’ uit het onderzoek en had draagvlak bij beide verenigingen.
De gemeente heeft heel stellig, met redenen omkleed, aangegeven dat locatie ’t Oerseveld, ook in die aangepaste uitwerking, geen optie is.
De stuurgroep heeft zich vervolgens gericht op de inpassingsmogelijkheden op locatie IJsselweide.

De gemeente en stuurgroep hebben de contouren van het nieuwe sportcomplex op de IJsselweide afgesproken, waarbij een veld aan de overzijde van de Waalstraat geen optie is. (zie afbeelding bladzijde 2)

De stuurgroep heeft Newae een tekening van een aansprekend sportcomplex laten maken. Deze tekening is op 22 juni naar de gemeente gestuurd en zal in augustus besproken worden. Naar verwachting zal de tekening begin september aan de leden worden voorgelegd met de vraag of de tekening en criteria voldoende vertrouwen bieden voor de toekomst van het voetbal in Ulft om het fusietraject voortvarend voort te zetten.

De gemeente gaat in overleg met de hockeyvereniging (HCOIJ) en vv Gendringen over de gevolgen van de invulling van het nieuwe sportcomplex voor hun vereniging.

Vervolg verkenningsonderzoek:

Na de zomervakantie worden de werkgroepen gevraagd hun deelgebied naar de nieuwe vereniging uit te werken.
Andere leden met expertise op een bepaald terrein zijn van harte welkom.

In februari/maart 2024 beleggen de verenigingen een algemene ledenvergadering, waarin de leden zich formeel uitspreken over het samengaan van beide verenigingen per 1 juli 2024.

Bij een positief besluit over de fusie zal in de periode maart – juli 2024 slagvaardig gewerkt worden aan de inrichting en vormgeving van de nieuwe voetbalvereniging. Het nieuwe sportcomplex zal dan zeker niet gerealiseerd zijn, maar de nieuwe vereniging moet op 1 juli 2024 tenminste kunnen starten met een nieuw bestuur en organisatie, nieuwe naam en tenues etc..


Nieuwsbrief 8

In nieuwsbrief nr. 7 (27 maart 2023) zijn de argumenten van het college weergegeven waarom het voor de realisatie van het nieuwe voetbalcomplex voor de locatie IJsselweide heeft gekozen. Tijdens het locatieonderzoek is gebleken dat realisatie op de IJsselweide complex is en zijn naar oordeel van de stuurgroep in het onderzoeksrapport voor die locatie geen acceptabele schetsen opgenomen. Het gegeven dat ’t Oerseveld draagvlak had bij beide verenigingen en in het onderzoek als ‘second best’ is opgenomen, gecombineerd met de complexiteit van de IJsselweide, was voor de stuurgroep reden om onderzoeksbureau Newae opdracht te geven om de mogelijkheden voor ’t Oerseveld nogmaals te verkennen en in een aangepaste tekening weer te geven. Deze tekening en begeleidende brief is op 9 mei naar het College van B&W gestuurd.
 
Op 24 mei heeft een overleg van de stuurgroep en gemeente plaatsgevonden, waarin vanuit de gemeente is aangegeven dat het college de optie van ’t Oerseveld uitgebreid heeft besproken en na het zorgvuldig afwegen van uitgangspunten en belangen van mening is dat de accommodatie van de fusievereniging niet op ’t Oerseveld kan komen. Het college blijft bij haar beargumenteerde standpunt dat de IJsselweide een passende en adequate locatie is. Het college heeft op 30 mei schriftelijk gereageerd op de brief van de stuurgroep, waarin bovenstaande nogmaals is vermeld.

Naast het standpunt over de locatie de IJsselweide vraagt het college beide verenigingen meer duidelijkheid te verschaffen over de voorgenomen fusie. Er wordt in het proces een fors beroep gedaan op de financiële en ambtelijke inzet, waardoor de gemeente meer zekerheid en expliciete duidelijkheid van de verenigingen wil hebben. De stuurgroep begrijpt deze behoefte van de gemeente, maar is van mening dat, hoewel beide verenigingen steeds meer samenwerken (eerst met alle jeugdteams en inmiddels ook met enkele seniorenteams) en de werkgroepen een positief advies met betrekking tot een fusie hebben gegeven, die duidelijkheid over de vervolgstappen nu (nog) niet gegeven kan worden.

Om een uitspraak van de leden te vragen is een tekening voor een aansprekend sportcomplex nodig, die aan de leden aangeboden kan worden en waar de leden enthousiast van worden. Voor de stuurgroep waren eerdere tekeningen voor de IJsselweide niet bespreekbaar, omdat het sportcomplex werd doorsneden door de Waalstraat. Een dergelijke situatie is onwenselijk en onveilig. Tijdens het overleg op 24 mei is derhalve gesproken over de contouren van het nieuwe sportcomplex, waarbij er geen voetbalveld aan de overzijde van de Waalstraat zou komen.

Afgesproken is dat:

- het sportcomplex binnen onderstaande contouren wordt ingetekend:

contouren.png Concreet beslaat het gebied :

- het huidige sportcomplex van SDOUC;
- het hockeyveld (HCOIJ);
- de fietscrossbaan/ beachvolleybalveld;
- veld 3 van vv Gendringen.


- de stuurgroep in overleg met Newae een tekening laat maken, waarbij het sportcomplex binnen de contouren valt (zie afbeelding hierboven).
- de gemeente in overleg treedt met HCOIJ en vv Gendringen over de gevolgen en oplossingen voor hun vereniging.

Het is de stuurgroep en Newae gelukt om binnen de afgesproken contouren een aansprekend sportcomplex in te tekenen. Betreffende tekening is op 22 juni jl. naar de gemeente gestuurd. De gemeente heeft schriftelijk gereageerd dat het prettig is om te zien dat er, vanuit het perspectief van de verenigingen, een nieuwe tekening is gemaakt waarin de mogelijkheden zorgvuldig zijn verkend. Vanwege de naderende vakantieperiode is het echter niet mogelijk om op korte termijn de tekening binnen de gemeente te bestuderen en bespreken. Een overleg met de stuurgroep kan derhalve pas na de zomervakantie worden ingepland.

Vóórdat de besturen de tekening aan de leden kunnen voorleggen, moet er duidelijkheid zijn dat de gemeente zich in grote lijnen in de aangeboden tekening kan vinden. De presentatie aan de leden zal daarom naar verwachting niet eerder dan begin september plaatsvinden. Bij de presentatie van de tekening zal de leden gevraagd worden of de tekening en criteria voldoende vertrouwen bieden voor de toekomst van het voetbal in Ulft om het fusietraject voortvarend voort te zetten.


Vervolg verkenningsonderzoek

Het verkenningsonderzoek omvat uiteraard veel meer dan het locatieonderzoek. Aangezien het locatieonderzoek veel tijd en inzet heeft gevergd, zijn de andere aspecten van het verkenningsonderzoek op een lager pitje komen te staan.

In de periode juni-december 2021 hebben 8 werkgroepen andere aspecten van het onderzoek verkend, te weten voetbaltechnische zaken, financiën en facilitaire zaken, kantine, accommodatie, sponsoring, organisatie en juridische zaken, pr en communicatie, cultuur en vrijwilligers.
De bevindingen van de werkgroepen zijn vastgelegd in een rapportage en in maart 2022 gepresenteerd aan de leden. De resultaten van de werkgroepen en de huidige samenwerking tonen aan dat een vervolgstap naar opgaan in één vereniging realistisch en haalbaar is.
 
De oorspronkelijke verkenningsopdracht heeft als streven dat beide verenigingen op 1 juli 2024 opgaan in een nieuw op te richten vereniging. Om dat te kunnen te realiseren is het nodig dat direct na de zomervakantie ook de andere aspecten weer opgepakt en daadkrachtig ter hand worden genomen. Concreet zullen de werkgroepen worden gevraagd hun deelgebied naar de nieuwe vereniging uit te werken. Uiteraard zijn andere leden met expertise op een bepaald terrein van harte welkom om deel te nemen aan dit vervolgtraject.

In februari/maart 2024 moeten de leden zich formeel uitspreken over het samengaan van beide verenigingen in een nieuwe vereniging. Daarvoor zullen beide verenigingen op dat moment een algemene ledenvergadering beleggen.

Bij een positief besluit over de fusie zal in de periode maart – juli 2024 slagvaardig gewerkt worden aan de inrichting en vormgeving van de nieuwe voetbalvereniging. Het nieuwe sportcomplex zal bij aanvang van het seizoen 2024-2025 zeker niet gerealiseerd zijn, maar de nieuwe vereniging moet op 1 juli 2024 tenminste kunnen starten met een nieuw bestuur en organisatie, nieuwe naam en tenues etc..


CONTACT EN INFORMATIE

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC.

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]


COMMUNICATIE ALGEMEEN

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!