Vooruitblikken naar de toekomst - v.v. Ulftse Boys

Vooruitblikken naar de toekomst

De toekomst ziet er zonnig uit.

Ulftse Boys bestaat 50 jaar en dat is iets om even stil bij te staan. Van 24 tot en met 26 Augustus viert men daarom ook feest op het terrein van de Boys op het Oerseveld. 10 jaar geleden was er ook al een feest: de Boys bestonden toen 40 jaar, reden om een jubileumboek uit te brengen. De ondertitel van dat boek was : Ulftse Boys, meer dan voetbal alleen. Die leus hebben de Boys de afgelopen tien jaar weer waargemaakt : de club is meer dan een voetbalclub, het is een organisatie die midden in het Oerse leven staat.

In dit jubileumjaar kijkt het bestuur vooral vooruit, want ook al ziet de toekomst van de club er zonnig uit, die toekomst brengt tegelijk ook veel onzekerheden. De noodzakelijke professionalisering van de organisatie en de afnemende belangstelling van jongeren voor sport, zijn maar enkele zaken die de komende jaren op de agenda van het bestuur zullen staan.

4de klasse
Ulftse Boys is de laatste jaren onmiskenbaar gegroeid in sportieve zin. Drie jaar geleden is de promotie naar de 4de klasse gelukt. Een positie die men kon handhaven en zelfs versterken in de volgende jaren. Nu speelt men in de top van de 4de klasse en lijkt promotie naar de derde binnen handbereik.

Het zijn de vruchten van het consequente beleid van de laatstejaren : goede trainers aantrekken en deze zo lang mogelijk proberen te behouden en een goed jeugbeleid voeren. "Het is gelukt op eigen kracht en met eigen mensen, de meesten uit Oer," zegt Ger Marneth, voorzitter van de Boys. "We hebben de geldbuidel niet hoeven te gebruiken om talent aan te trekken, we hebben het zelf gekweekt."

Oer
Ulftse Boys is meer dan alleen een voetbalclub. Dat benadrukken keer op keer de voorzitters van zowel het dagelijks bestuur, de jeugd en de Vriendenkring. "We trappen niet alleen tegen de bal aan, maar zijn ook actief betrokken bij de Oerse gemeenschap," zegt Felis Kruese, jeugdvoorzitter van Ulftse Boys.

Als voorbeeld noemt Ger het 80-jarig bestaan van Schutterij De Eendracht, vorig jaar. "We stelden toen ons terrein beschikbaar voor het concours en verrichten allerlei hand- en spandiensten zoals het begeleiden van schutters etc."

Ger en Felix zijn, net zoals voorzitter Ben ten Broek van de Vriendenkring, van mening dat de Boys bestaan bij gratie van de Oerse gemeenschap. Wie nummer 11 van het team is, is bekend, dat hoeven we bij een wedstrijd niet om te roepen. Het resultaat van die nauwe betrokkenheid is, dat er voldoende aanwas is vanuit de eigen achterban.

Jeugd
Dertig vrijwilligers zijn betrokken bij de jeugd, vertelt Felix. Ondanks het feit dat deze vrijwilligers zich met veel plezier inzetten voor de jeugd was het noodzakelijk om dit jaar het A1 team terug te trekken uit de competitie omdat er te weinig leden waren om met succes in deze hoogste jeugdafdeling te kunnen spelen.

Voetbal ondervindt hevige competitie van niet alleen andere sporten, maar ook van computers, mobiele telefoons en uitgaan. Vooral die twee laatste zaken vergen veel tijd, er moet gewerkt worden om ze te kunnen betalen.

Van de grote aanwas van pupillen die de club de laatste jaren boekt zullen uiteindelijk een klein deel bij de senioren terechtkomen. Ben ten Broek : Rond de 16 jaar is er een trechter. Veel pupillen halen dan af zodat we een belangrijk deel van de jeugd missen. Als we geluk hebben komt een klein deel later wel weer terug, maar het betekent wel dat een grote groep (jong) volwassenen niet meer aan sport doet. Het bereiken van deze groep is een belangrijke taak voor de club. Overigens is het niet alleen een taak van de Ulftse Boys, alle sportclubs hebben er mee te maken.

Professionaliseren
Wie de jeugd binnen wil houden moet investeren in kennis en middelen. Met vrijwilligerswerk alleen kom je er niet. Felix : "Jeugdtrainers moeten niet alleen aardig tegen een bal aan kunnen schoppen, ze mnoeten ook om kunnen gaan met een groep assertieve jongeren. Jongeren zijn steeds mondiger geworden, dat vergt nogal wat van de sociale vaardigheden van een trainer. De trainer moet getraind worden in die zaken en het jeugdbestuur moet vrijwilligers begeleiden en moet problemen op tijd leren onderkennen. De deskundigheid die verwacht wordt van de mensen die een club draaiende houden is inmiddels groter dan van de meeste vrijwilligers verwacht mag worden."

Kortom, vrijwilligers, of ze nou een bestuurs- of technische functie vervullen, moeten op cursus gaan.

Omni-club
"De omni-club is een mogelijke oplossing," zegt Ger Marneth. In een omni-club werken verschillende sportverenigingen samen. Dat hoeven niet alleen voetbal verenigingen te zijn, ook handbal-, tafeltennis- of atletiekverenigingen zouden mee kunnen doen. Opleidingen en administraties kunnen gebundeld en
deskundigheid kan gedeeld worden.

Emotioneel ligt zo'n omni-club nog erg gevoelig. Iedereen is bang zijn eigen identiteit te verliezen, maar volgens de bestuursleden rond de tafel is dat helemaal niet nodig. Die eigen identiteit heeft niets te maken met het
boekhoudprogramma, regels over hygiëne in sportkantines of de opleiding van trainers. Die identiteit zit hem in de mensen die de club dragen.

De Ulftse Boys, dat is een Oer-gevoel, dat blijft, ook al wordt de boekhouding door een professioneel bureau gedaan en worden de opleidingen verzorgd door Papendal. Daar zijn Ben, Ger en Felix het over eens. De Ulftse Boys kunnen de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!